Sim năm sinh giá rẻ Sim năm sinh  giá rẻ

Sim năm sinh là gì ? Sim năm sinh là một dạng sim kỷ niệm ngày tháng năm sinh hoặc ngày đặc biệt như ngày cưới, ngày yêu nhau ....có tận cùng các số cuối trùng với ngày kỉ niệm được gọi là sim năm sinh như : 24.06.2005, 14.10.86, 21.12.2012, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
012 7676 1997 Đã bán
012 1972 1998 Đã bán
012 18 13 1998 Đã bán
012 18 56 1998 Đã bán
012 18 63 1998 Đã bán
012 18 25 1997 Đã bán
012 18 15 1997 Đã bán
01212 95 1997 Đã bán
012 18 30 1998 Đã bán
012 18 54 1998 Đã bán
012 18 60 1998 Đã bán
012 18 64 1998 Đã bán
012 18 57 1998 Đã bán
012 12 60 1997 Đã bán
012 12 50 1997 Đã bán
012 12 54 1997 Đã bán
012 18 24 1997 Đã bán
012 18 30 1997 Đã bán
012 18 20 1997 Đã bán
0128 348 1996 Đã bán
0128 340 1996 Đã bán
01283 20 1996 Đã bán
01283 30 1996 Đã bán
012 12 27 1995 Đã bán
01283 24 1995 Đã bán
012 12 30 1995 Đã bán
012 12 90 1994 Đã bán
012 12 84 1994 Đã bán
01283 27 1992 Đã bán
01283 24 1992 Đã bán
01283 25 1993 Đã bán
01283 27 1993 Đã bán
012 12 54 1988 Đã bán
01212 41 1988 Đã bán
012 12 43 1988 Đã bán
012 12 40 1995 Đã bán
01283 41 1995 Đã bán
01212 50 1994 Đã bán
012 12 60 1992 Đã bán
012 12 64 1992 Đã bán
01283 40 1993 Đã bán
01283 41 1993 Đã bán
093.15.6.2014 900.000
0972.871.956 600.000
0938.041.955 350.000
089998.1986 Đã bán
08.9996.1986 Đã bán
089995.1989 Đã bán
08.9996.1988 Đã bán
093337.1989 Đã bán