Sim kép đôi giá rẻ Sim kép đôi  giá rẻ

Sim kép đôi là gì ? Là một dạng sim có 3 cặp cùng số có thể trùng hoặc không trùng nhau. Dù là sim 10 hay 11 số hay bất kì nhà mạng hoặc đầu số nào cũng đều được gọi là sim kép đôi như : 33.55.77, 11.66.22, 66.33.55, 99.88.99, 77.66.88, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0917.11.8888 Đã bán
012.44.66.77.88 38.000.000
0124.844.9999 33.250.000
01297.66.77.88 28.500.000
01242.66.77.88 28.500.000
0918.00.22.99 19.000.000
01296.55.66.77 19.000.000
0124.999.88.99 19.000.000
01252.00.7777 19.000.000
0125.444.2222 19.000.000
0124.999.77.99 14.250.000
01276.99.88.99 14.250.000
0125.444.0000 14.250.000
0916.00.44.99 11.400.000
0942.11.88.66 9.500.000
0918.11.33.44 Đã bán
0919.00.44.00 7.600.000
09.44.66.00.77 7.600.000
0911.0000.44 Đã bán
0944.11.00.77 6.650.000
01292.11.3333 Đã bán
09.44.66.99.77 Đã bán
0949.0000.11 Đã bán
01275998866 5.700.000
01244996699 5.700.000
01244666699 5.700.000
0886.1111.22 5.700.000
09.11.77.00.11 4.750.000
0949.00.55.00 4.750.000
0914.44.99.66 4.750.000
0916.55.44.88 4.750.000
01253994499 4.750.000
01277443355 4.750.000
0941.0000.11 4.750.000
0911.99.77.22 3.800.000
0911.99.88.00 Đã bán
09.11.00.55.44 3.320.000
0911.00.66.44 3.320.000
09.11.22.77.44 3.320.000
09.11.55.77.44 3.320.000
0911.66.22.44 3.320.000
0943.99.77.55 3.320.000
0949.77.22.55 3.320.000
0911.44.00.33 3.320.000
0917.11.00.55 2.850.000
0913.99.22.44 2.850.000
0911.44.55.11 Đã bán
0917.00.99.77 2.850.000
01276889966 2.850.000
01257111199 2.850.000