Sim xAABBygiá rẻ Sim xAABBygiá rẻ

Sim xAABBy là gì ? Sim xAABBy là một dạng sim trong đó có 2 cặp AA và BB nằm giữa x và y. Đây là một dạng sim được nhiều người lựa chọn vì khá dễ nhớ như : 688779, 122334, 988776, 355003, 299446, 022446, 133557, 622445, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
091 9988 555 Đã bán
08 6969 9339 Đã bán
086 939 9889 Đã bán
0968 29 9779 Đã bán
0868 79 9889 Đã bán
0869 688 998 Đã bán
0868 911 222 Đã bán
086 939 9779 Đã bán
0869 599 889 Đã bán
09777 33 886 Đã bán
08986 99990 Đã bán
08986 99994 Đã bán
0868 399 889 Đã bán
0869 36 6996 Đã bán
0901 98 8558 Đã bán
0901 62 2992 Đã bán
0933 82 2992 Đã bán
0901 25 5885 Đã bán
0937 61 1331 Đã bán
01283 41 1995 Đã bán
01283 41 1993 Đã bán
0898.255558. 8.000.000
0942.655.779 Đã bán
0943.411.779 Đã bán
01268.377.333 Đã bán
0994.744.222 1.000.000
099.4688.000 1.000.000
0939.344.882 Đã bán
0939.344.221 500.000
0948.766.223 500.000
0948.700.992 500.000
0947.377.992 500.000
0946.533.771 Đã bán
0945.066.553 Đã bán
0944.577.002 500.000
0943.522.441 Đã bán
0943.466.110 500.000
0943.177.225 500.000
0942.955.991 500.000
0942.866.002 500.000
0931.511.006 500.000
0997.166.998 500.000
0971.277.110 500.000
0868.044.663 400.000
0888.144.996 400.000
01685.933.770 Đã bán
01647.455.339 Đã bán
0911.977.330 350.000
0888.499.443 350.000
01649.377.006 Đã bán